Tiedotteet

30.06.2023

Mikko Oivukka

Eettinen toimikunta: Luonnon eläimet ansaitsevat pesimärauhan

Kevät ja kesä ovat luontokuvaajalle kiireistä aikaa, muuttolinnut palaavat takaisin pitkän talven jälkeen, aloittavat kiihkeät soidinmenonsa ja lopulta hiljentyvät pesimään kaikessa rauhassa. Myös metsän eläimet aktivoituvat kevään aikana lisääntymään, jonka jälkeen niin lintujen kuin eläinten söpöt poikaset vetävät luontokuvaajia puoleensa magneetin lailla. Se on ihan ymmärrettävää, kukapa ei ihastuisi söpöihin ketun tai pöllön poikasiin.

Oman haasteensa kuvaamiseen tuo lintujen ja eläinten pesimärauhan kunnioittaminen. Kaikessa kuvaamisessa pitää aina olla etusijalla luonnon eläinten hyvinvointi ja varmasti näin onkin suurimmalle osalle kuvaajista. Tämän kirjoituksen tavoitteena on opastaa millaisia asioita kuvaajan olisi hyvä ottaa huomioon pesimäajan kuvaamisen aikana.

Lintujen ja eläinten pesimärauhan rikkominen on kielletty luonnonsuojelulailla, joten kuvaajakin voi tietämättään rikkoa lakia liikkuessaan liian lähellä pesiviä lintuja. Lue lisää pesimärauhasta Birdlifen sivulta.
Lue lisää.


Näyttävä soidin houkuttelee kuvaamaan

Muutamien lintujen soidin on näyttävä tapahtuma ja sen ikuistaminen on monella kuvaajalla tavoitteena. Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna se onkin turvallista, mutta pahimmillaan se voi keskeyttää lintujen soitimen kokonaan ja näin pesintä voi keskeytyä jo ennen kuin alkoikaan. Se miten herkkiä linnut ovat ihmisten liikkeille ja äänille vaihtelee lajeittain. Koska mitään selkeitä ohjeita kuvaajalle ei voi antaa, tutustuminen lintujen käyttäytymiseen on ensisijaisen tärkeää.

Haudonta-aikana ehdoton pesintärauha

Haudonta-aika on lintujen pesinnän kannalta kaikkein herkin ja siksi suosittelemmekin välttämään haudonta-aikana pesien lähellä liikkumista. Linnut munivat normaalisti yhden munan päivässä ja emo alkaa hautoa niitä kaikkien munien ollessa pesässä. Haudonnan tarkoituksena on pitää munat sopivan lämpöisinä koko haudonnan ajan, jotta munista ajallaan kuoriutuisi mahdollisimman monta poikasta. Haudonta-ajan pituus vaihtelee linnusta riippuen. Hyvä ohjenuora on, että se kestää noin kaksi viikkoa, isoimmilla linnuilla vieläkin pidempään. On selvää, että lintujen pitää aika-ajoin poistua pesältä esimerkiksi syömään tai pesästä tietämättömän ihmisen kulkiessa liian läheltä. Poissaolo on usein niin lyhyt, että lintu palaa takaisin muutaman minuutin päästä ja jatkaa munien lämmittämistä. On olemassa kuitenkin lintulajeja, jotka hylkäävät pesän, jos pesän lähellä ilmenee häiriöitä. Siksi erityisesti luontokuvaajien tulisi olla haudonta-aikana hyvin tarkkana pesien lähellä liikkuessaan. Suosittelemme antamaan kaikille linnuille pesimärauhan koko haudonta-ajaksi, jotta pesintä ei keskeytyisi luontokuvaajien toimista johtuen. 

Emojen ruokkiessa poikasia on ruuan vienti turvattava

Eri lintulajit käyttäytyvät eri tavoin poikasten kuoriutumisen jälkeen. Suurin osa vie poikasille ruuan pesään vielä viikkoja kuoriutumisen jälkeen ja petolinnut ruokkivat usein poikasia myös maastossa jo poikasten lähdettyä pesästä. Kaikissa tilanteissa on oltava erityisen varma siitä, että ruuan vienti poikasille ei viivästy kuvaajan käyttäytymisestä johtuen. Monella pikkulinnulla on ruokittavia poikasia jopa 5-10, joten käytännössä emot tekevät työtä tauotta koko valoisan ajan, jotta kaikki poikaset saavat tarpeeksi ruokaa. Ruokaa pesälle vievää emoa voi kyllä kuvata, jos etäisyys pesästä on riittävän pitkä ja emo käyttäytyy normaaliin tapaan ruokaa kuljettaessaan. Heti jos lintu alkaa varoittelemaan ja kiertelemään pesän ympärillä, se on merkki siitä, että ollaan liian lähellä pesää. Tässäkin tilanteessa linnuilla on erilaisia käyttäytymistapoja, joten kannattaa tutustua jokaisen lajin käyttäytymiseen ennen kuin menee paikalle kuvaamaan. Osa linnuista saattaa yrittää ohjata häiriönaiheuttajan pois pesältä jääden pyörimään johonkin toiseen paikkaan ja näyttäen, että pesä on siellä, vaikka oikeasti se saattaakin olla ihan eri paikassa.

Nisäkkäiden kuvaamisessa pätee samat säännöt, vaikka niiden käyttäytyminen voi olla erilaista

Nisäkkäiden pesinnän häirintä on yhtä lailla kiellettyä, niin kuin lintujenkin. Nisäkäs käyttäytyy kuitenkin eri tavalla kuin linnut, koska pennut syntyvät elävinä ja alkavat liikkua itsenäisesti vielä silloinkin, kun emot vielä ruokkivat niitä. Myös nisäkkäiden kohdalla ruuan vienti pennuille on turvattava, jotta pennut kasvavat ja lopulta pystyvät selviytymään luonnossa omin avuin.

Muista kunnioittaa muita ihmisiä

Linnut ja eläimet valitsevat pesäpaikkansa itse ja saattavat välillä pesiä lähellä rakennuksia ja ihmisiä. Silloin täytyy muistaa toisen ihmisen kunnioitus, joka saattaa unohtua kuvausinnostuksen yllätettyä. Pihoilla pesiviä lintuja ja nisäkkäitä ei saa mennä kuvaajaan ilman maanomistajan lupaa, joten yhteistyö pihan- tai maanomistajan kanssa on välttämätöntä.

Malta ajankohtaisten pesintään liittyvien kuvien julkaisua, äläkä jaa paikkatietoja

Sosiaalinen media lisää kuvaajien painetta julkaista reaaliaikaisia kuvia. Tämä valitettavasti edesauttaa pesimärauhan rikkoutumista, kun suurempi määrä kuvaajia lähtee jahtaamaan samoja kuvia. Kuvien julkaisussa kannattaa muistaa kuvaajan vastuu, joka korostuu ajankohtaisesti herkkien lajien kuvien julkaisussa, kuten on esim. ketun tai pöllönpoikasten kohdalla. Ymmärrämme, että kuvaajalle voi olla tärkeää kuvien julkaisu ajankohtaisesti, mutta jos kuvat julkaistaisiinkin vasta pesän tyhjennyttyä, ainakin linnut ja eläimet olisivat siinä vaiheessa jo turvassa. Emme suosittele kuvien paikkatietojen jakamista. Pesivien lintujen ja eläinten kohdalla se on ehdottomasti vastoin eettisen luontokuvaamisen periaatteita. Jos yksi tai kaksi kuvaajaa käy silloin tällöin paikalla, niin pesintä voi onnistua. Kun paikalla käy päivittäin 20 kuvaajaa tai enemmän, niin silloin melko varmasti myös pesintä epäonnistuu. Ethän Sinä halua olla syyllinen siihen, että pesintä epäonnistuu?

Eettisen toimikunnan puolesta,

Mikko Oivukka