Suomen Luonnonvalokuvaajien yhteisistä eettisistä periaatteista sovittiin Kiljavalla 8.3.2008. Yhdistys on päivittänyt nämä ohjeistukset keväällä 2023. Tarkoituksena on luoda eettinen perusta kaikelle luontokuvaamiselle. Tavoitteena on kannustaa kuvaajia miettimään omaa toimintaansa luonnossa sekä tarkastelemaan omia valintojaan näiden periaatteiden pohjalta. Näiden eettisten periaatteiden noudattaminen tulisi olla jokaiselle luonnonkuvaajalle itsestään selvää ja myös kunnia-asia.

Eettinen ohjeistus

1. Liikkuessaan luonnossa, luonnonkuvaaja myös kunnioittaa ja suojelee ympäristöään niin, että se säilyisi monimuotoisena myös tuleville kuvaajasukupolville.

2. Luonnonkuvaaja liikkuu luonnossa hienotunteisesti ja asettaa kuvaustilanteissa aina luonnon edun oman etunsa edelle. Kuvaaja huolehtii siitä, että ei toiminnallaan muuta kohteen luontaista käyttäytymistä tai sen elinympäristöä. Näin toimien kuvaaja ottaa huomioon seuraavat asiat:

  • pyri perehtymään kuvauskohteisiin, jotta tunnistat kohteelle vahingollisen kuvaustoiminnan rajat ja merkit
  • pyri olemaan luonnossa hiljainen ja huomaamaton, älä tee ääniä tai liikkeitä, joiden avulla kiinnität kohteen huomion ja saat sen siirtämään paikkaa
  • harkitse tarkkaan äänellä houkuttelua. Jos käytät atrappia, sinun on tärkeää olla tietoinen sen vaikutuksista lintujen käyttäytymiseen
  • jos ylläpidät ruokintaa, pyri siihen, että ruokinta ei vaikuta kohteen luontaiseen käyttäytymiseen niin, että sillä olisi kohteelle tai ympäristölle negatiivisia vaikutuksia. Huolehdi myös ruokinnan laadusta ja määrästä niin, ettei se vaikuta epäedullisesti kohteen elämänlaatuun ja terveyteen
  • kunnioita pesimärauhaa
  • älä levitä kuvattavan kohteen paikkatietoja (linnut, eläimet, kasvit, maisemat), suuret kuvaajajoukot voivat olla kohteelle suureksi haitaksi ja samalla turmella ympäristöä
  • älä siirrä eläviä kohteita paremman kuvan toivossa, jos siitä on haittaa kohteelle
  • jos huomaat kohteen hätääntyvän läsnäolostasi, ota etäisyyttä tai poistu paikalta. Jos et ole varma, niin poistu aina paikalta.
  • älä käytä kohteen pakastamista, kylmäspraytä, vesisuihketta tai muuta kohteelle haitallista menetelmää paremman kuvan toivossa
  • drone-kuvaaja, tutustu sääntöihin, rekisteröidy ja suorita teoriakoe

3. Luonnonkuvaaja noudattaa luonnossa liikkumista ja toimimista koskevia lakeja sekä määräyksiä ja hankkii tarvittavat luvat viranomaisilta ja maanomistajilta.

4. Luonnonkuvaaja siivoaa aina jälkensä, eikä jätä maastoon jätteitä tai muita merkkejä itsestään.

5. Luonnonkuvaaja kunnioittaa toisen luonnonkuvaajan työrauhaa, ilmaisuvapautta ja tekijänoikeuksia niin maastossa kuin digitaalisissa kanavissa.

6. Luonnonkuvaaja ei kuvillaan levitä valheellista tai harhaanjohtavaa informaatiota ja pyrkii julkaisuillaan edistämään eettisen luontokuvauksen arvoja sekä luonnonsuojelua edistäviä toimia:

  • kerro, jos kohde on kuvattu luonnosta irrotetussa ympäristössä
  • kerro jos kuvan sisältöön on oleellisesti vaikutettu lavastuksin tai kuvanoton jälkeen voimakkaasti tapahtuneella kuvankäsittelyllä
  • pyri mahdollisuuksien mukaan julkaisuillasi edistämään luonnonsuojelua edistäviä toimia ja kerro yhteisöllesi Suomen luonnon todellisesta tilasta

Eettiset periaatteet tunnetuksi

Näiden eettisten periaatteiden noudattamista valvoo yhdistyksen hallituksen ulkopuolisista henkilöistä koostuva Eettinen toimikunta, jonka hallitus nimeää määräajaksi kerrallaan. Eettisen toimikunnan ensisijainen tavoite on toimia ennakoivasti ja positiivisen kannustamisen ja tiedonjakamisen kautta. Toimikunnalla on myös velvollisuus puuttua mahdolliseen luontokuvauksen etiikan vastaiseen toimintaan. Eettisen toimikunnan lausunnon perusteella hallitus käsittelee mahdolliset rikkeet ja päättää jatkotoimista yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Eettiselle toimikunnalle voi lähettää sisältöehdotuksia, tietoja epäkohdista tai olla muuten yhteydessä sähköpostilla eettinentoimikunta@luontokuva.org. Myös hyvät uutiset ovat tervetulleita.

Suomen Luonnonvalokuvaaja SLV ry – Hallitus

Hyödyllisiä linkkejä:

https://droneinfo.fi/fi
https://www.birdlife.fi/suojelu/vaikuttaminen/lintujen-pesimarauha/
https://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet