Suomen Luonnonvalokuvaajat ry on kevätkokouksessaan Kiljavalla 8.3.2008 vahvistanut seuraavat periaatteet, joiden tarkoituksena on luoda eettinen perusta yhdistyksen jäsenten käyttäytymiselle luonnossa sekä toiminnalle valokuvaajina. Näiden periaatteiden noudattaminen on jokaisen jäsenen velvollisuus ja kunnia-asia.

Eettiset periaatteet

1. Luonnonvalokuvaajan työskentelyn lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen. Hän liikkuu luonnossa hienotunteisesti ja asettaa kuvattavan edun oman etunsa edelle.

2. Luonnonvalokuvaaja perehtyy kuvauskohteisiinsa ollakseen aiheuttamatta niille vahinkoa.

3. Luonnonvalokuvaaja noudattaa luonnossa liikkumista ja toimimista koskevia lakeja sekä määräyksiä ja hankkii tarvittavat luvat viranomaisilta ja maanomistajilta.

4. Luonnonvalokuvaaja siivoaa jälkensä eikä jätä maastoon jätteitä.

5. Luonnonvalokuvaaja kunnioittaa toisen valokuvaajan työrauhaa, ilmaisuvapautta ja tekijänoikeuksia.

6. Luonnonvalokuvaaja ei kuvillaan levitä valheellista tai harhaanjohtavaa informaatiota. Jos kohde on kuvattu luonnosta irrotetussa ympäristössä tai jos kuvan sisältöön on oleellisesti vaikutettu lavastuksin tai kuvan oton jälkeen tapahtuneella kuvankäsittelyllä, näistä toimenpiteistä on mainittava, kun kuvan käyttöyhteys tällaista mainintaa edellyttää.

Eettiset periaatteet tunnetuksi

Näiden eettisten periaatteiden noudattamista valvoo yhdistyksen hallituksen ulkopuolisista henkilöistä koostuva Eettinen toimikunta, jonka hallitus nimeää määräajaksi kerrallaan. Eettisen toimikunnan lausunnon pohjalta hallitus käsittelee rikkomustapaukset ja harkitsee mahdollista ryhtymistä yhdistyksen sääntöjen sallimiin rankaisutoimenpiteisiin. Hallitus vastaa siitä, että jäsenillä on mahdollisuus saada tietoa eettisistä periaatteista ja niiden soveltamisesta, jotta he osaavat toimia luonnonvalokuvaajina näiden yhdistyksen eettisten periaatteiden mukaan.

– Hallitus –