Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry seuraa voimassa olevaa henkilötietolakia ja EU:n tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry
Uudenmaankatu 56 A 7
05830 Hyvinkää

2. Yhteyshenkilö
Järjestösihteeri
045-672 3003
info@luontokuva.org

3. Rekisterin nimi
SLV:n jäsen- ja tilaajarekisterin mahdollisine alirekistereineen (Koju-sähköpostilista, Luontokuva.org sivuston, VLK-kilpailusivuston käyttäjärekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Henkilö on rekisteröitynyt käyttäjäksi palveluun/liittynyt jäseneksi/tilannut Luontokuva-lehden. Rekisteriä ylläpidetään palveluun kirjautumiseen, salasanan lähettämiseen, jäsen- ja tilaajatietojen ylläpitoon tai muuhun yhteydenotto pyyntöön tai häiriökäytösten välttämiseksi. Jos rekisteröitynyt henkilö lähettää rekisterinpitäjälle henkilötietoja ja on alle 18-vuotias, tarvitaan henkilötietojen käsittelyyn huoltajan suostumus.

Rekisterin käyttötarkoitus on palvelun rekisteröityneiden käyttäjien tunnistaminen. Tietoja voidaan käyttää häiriökäytösten selvittämiseksi. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä on hyväksynyt noudattamaan Kojun ja VLK-kilpailusivuston sääntöjä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää alikäsittelijöitä, joille tietoja voidaan luovuttaa käsiteltäväksi yhdistyksemme lukuun. Kaikki alikäsittelijämme seuraavat voimassa olevaa henkilötietolakia ja tietosuoja-asetusta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavanlaisia tietoja:
РHenkilön nimi, osoite ja sähköpostiosoite
РJäsen /tilausmaksutiedot
РTunnistustiedot: Käyttäjänimi, jolla kirjaudutaan sivustolle, Kojuun tai foorumille; salasana sekä käyttäjän asetukset.
РLisäksi käyttäjä voi halutessaan lisätä tietoja itsestään, esimerkiksi syntymäajan, puhelinnumeron ja henkilökohtaisen nettisivuosoitteen.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot perustuvat rekisteröityjen käyttäjien itse antamiin tietoihin. Rekisterinpitäjä ei siten voi taata tietojen oikeutta. Osoitetietojen päivityksiä voidaan saada myös Postin palvelun kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta. Rekisterinpitäjä kuitenkin voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen. Jäsenten ja tilaajien lehtien postituksessa tarvittavia tietoja voidaan luovuttaa Kustannus Oy Luonnonkuvaajan ja sen alihankkijoiden käyttöön.

8. Tietojen poistaminen
Rekisteröityneen käyttäjän profiili ja sen sisältämät tiedot poistetaan käyttäjän pyynnöstä. Tietoja voidaan myös joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli rekisteröitynyt väärinkäyttää palvelua tai esimerkiksi harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa.

Jäsenen erotessa ei automaattisesti poisteta jäsentietoja, koska liittymismaksumme on kertaluontoinen ja moni liittyy uudestaan. Pyydettäessä poistamme tiedot, mutta silloin joudumme perimään liittymismaksun uudelleen henkilön halutessa palata jäseneksemme.

9. Tietorekisterin suojauksen periaatteet
Jokaisella rekisteröityneellä käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jonka salasanan salassapito on käyttäjän itsensä vastuulla. Tietorekisterin sisältämät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin pääsy on rajattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriin pääsy on rajattu yhdistyksen verkkosivuston ylläpitohenkilöihin. Käyttäjän salasana on kryptattu ja sitä eivät pysty näkemään edes ylläpitäjät.